Giới thiệu hội viên

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Tháng 07/2010 Bộ Y tế thành lập Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học (TTKCCLXNYH) thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác quản lý chất lượng xét nghiệm bao gồm các đơn vị thuộc Trung ương, Bộ/ ngành và 18 tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào; Cùng với Trung tâm đặt tại Đại học Y Hà nội chịu trách nhiệm các tỉnh phía Bắc ...

Read More »

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG (LAM) – VIỆN PASTEUR TP.HCM

Hoàn cảnh ra đời Thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1991 trên cơ sở dự án liên kết-phối hợp giữa Bộ Y Tế Việt Nam và Viện Pasteur Paris (Cộng hòa Pháp) Khoa Xét nghiệm Sinh học Lâm sàng (LAM) được thành lập theo quyết định số 494/BYT-QĐ ngày 28/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xác định lại tổ chức bộ máy của Viện Pasteur TP. HCM. Cơ cấu tổ chức Khoa LAM bao gồm 8 ...

Read More »

Khoa vi sinh miễn dịch – viện Pasteur TPHCM

Khoa Vi Sinh Miễn Dịch được thành lập theo quyết định số 494/BYT-QĐ ngày 28/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xác định lại tổ chức bộ máy của Viện Pasteur TP. HCM. Khoa Vi sinh Miễn dịch bao gồm 7 phòng thí nghiệm (PTN), đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2007 về các xét nghiệm chẩn đoán vi sinh, bao gồm PTN Vi rút Arbo, PTN Vi rút đường ruột, PTN Vi rút hô hấp, PTN Vi khuẩn ...

Read More »