Hội Vinatest lễ viếng PGS TS Huỳnh Xuân Đình

Ngày 28/10/2022 Hội Vinatest lễ viếng PGS TS Huỳnh Xuân Đình là Bố của TS Hoàng Xuân Tùng, UV BCH VINATEST NK 6 VÀ 7 do Bà Ngô Thị Hồng Thư PCT làm trưởng đoàn.