Khoa vi sinh miễn dịch – viện Pasteur TPHCM

Khoa Vi Sinh Miễn Dịch được thành lập theo quyết định số 494/BYT-QĐ ngày 28/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xác định lại tổ chức bộ máy của Viện Pasteur TP. HCM.

Khoa Vi sinh Miễn dịch bao gồm 7 phòng thí nghiệm (PTN), đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2007 về các xét nghiệm chẩn đoán vi sinh, bao gồm PTN Vi rút Arbo, PTN Vi rút đường ruột, PTN Vi rút hô hấp, PTN Vi khuẩn đường ruột, PTN Vi khuẩn hô hấp, PTN Vi Khuẩn bệnh động vật lây sang người, và PTN Sinh học phân tử.

Khoa Vi Sinh Miễn Dịch có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Chức năng:

Khoa Vi Sinh Miễn Dịch có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về lĩnh vực xét nghiệm vi sinh và thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch bệnh, chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học; đào tạo về các vi sinh gây bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm; duy trì hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

Nhiệm vụ:

Giám sát vi sinh.

Xét nghiệm vi sinh phục vụ cho công tác giám sát vi sinh, phòng chống dịch bệnh (bao gồm bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm, và bệnh chưa rõ nguyên nhân), chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu vi sinh y học các tác nhân vi sinh gây dịch bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm đang lưu hành, bùng phát, có nguy cơ tái bùng phát và các bệnh mới nổi.

Nghiên cứu bệnh học, miễn dịch- di truyền của chủ thể trong mối tương tác với vi sinh gây bệnh.

Nghiên cứu phát triển vắc-xin và sinh phẩm chẩn đoán, điều trị dùng cho người và động vật.

Đào tạo

Tham gia đào tạo và đào tạo liên tục về xét nghiệm vi sinh gây bệnh, miễn dịch, sinh học phân tử, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm cho các nhân viên, học viên xét nghiệm, sinh viên đại học và sau đại học.

Biên soạn các chương trình giảng dạy, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành vi sinh y học.

Dịch vụ

Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm vi sinh, thử nghiệm hóa chất theo yêu cầu.

Chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin & sinh phẩm chẩn đoán.

Quản lý phòng xét nghiệm

Xây dựng các phòng xét nghiệm trong khoa đạt chuẩn quốc gia và khu vực về chẩn đoán các vi sinh gây dịch bệnh bao gồm vi rút Arbo (sốt xuất huyết Dengue, viêm não Nhật Bản), vi rút bại liệt, vi rút Rota, cúm, sởi, rubella, các vi khuẩn gây viêm não màng não, lepto và các vi khuẩn đường ruột.

Xây dựng, thực hiện các kế hoạch quản lý nhân sự (đề cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa), quản lý trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm và ngân hàng sinh học.

Quản lý chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm:

Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189, 17043, …

Tổ chức xây dựng và quản lý các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, II, III trong Viện.

Tổ chức và quản lý các hoạt động đảm bảo an ninh sinh học trong Viện.

Chỉ đạo tuyến

Phối hợp với các khoa phòng chuyên môn trong Viện và các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ,

  • Giám sát- phòng chống dịch bệnh,
  • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo về xét nghiệm và,
  • Tổ chức, thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học cho các phòng xét nghiệm các tuyến của hệ thống Y tế Dự phòng và theo yêu cầu.

Hợp tác

Tham gia mạng lưới giám sát dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và an toàn sinh học phòng xét nghiệm, các hợp tác nghiên cứu khoa học kết hợp với các tổ chức quốc gia và quốc tế.

Tiếp nhận các chuyên gia, giảng viên và học viên nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Khoa trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Viện giao.