Danh sách hội viên

 Cuu Long

PHÒNG THÍ NGHIỆM DƯỢC LIỆU

Trường Trung cấp Cửu Long
61-63 Nguyễn Văn Đừng, Q5, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: DS.CKI. Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền
Đt :
E-mail:

 Cuu Long

PHÒNG THÍ NGHIỆM HUYẾT HỌC

Trường Trung cấp Cửu Long
61-63 Nguyễn Văn Đừng, Q5, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: GCC.ThS. Tô Minh Châu
Đt :
E-mail:

 Case

PHÒNG  PHÂN TÍCH VI SINH

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP Hồ Chí Minh (CASE)
2 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: ThS.Huỳnh Yên Hà
Đt: 028-3910 5194
E-mail: [email protected]
Website: www.case.vn

 Xang dau KV II

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

Công ty Xăng dầu Khu vực 2-TNHH MTV
15 Lê Duẩn, Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Tấn Lợi
Đt: 028-3910 1089; 090 827 4688
E-mail: [email protected]
Website: www.petrolimex.com.vn

 TT Ung Dung-logo

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KH & CN

Cục Công tác phía Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ
31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hoàng Liên
Đt: 028-3822 6325; 090 377 7500
E-mail: [email protected]
Website: www.stas.gov.vn

 no_image

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT

Liên Đoàn Bản Đồ Địa chất Miền Nam
171 Trương Định, P9, Q3, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Văn Hạnh
Đt: : 028-3846 5400
E-mail: [email protected]

 vien Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH PHẨM LÂM SÀNG

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh
167 Pasteur, P8, Q3, TP Hồ Chí Minh

Đại diện PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa
Đt : 090 851 8779
E-mail: [email protected]
Website: www.pasteurhcm.gov.vn

 vien Pasteur

KHOA VI SINH MIỄN DỊCH

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh
167 Pasteur, Q3, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: PGS.TS.BS Vũ Thị Quế Hương
Đt:
E-mail:

Website: www.pasteurhcm.gov.vn

 no_image

PHÒNG THỬ NGHIỆM

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL TP Hồ Chí Minh
263 Điện Biên Phủ, Q3, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Kim Trọng
Đt: 093 322 2914
E-mail: [email protected]

 Vien KH CN

PHÒNG HÓA LÝ PHÂN TÍCH

Viện Công nghệ Hóa học TP Hồ Chí Minh
1 Mạc Đỉnh Chi, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: TS Hoàng Thị Kim Dung
Đt: : 090 840 2422
E-mail: [email protected]