Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Tháng 07/2010 Bộ Y tế thành lập Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học (TTKCCLXNYH) thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác quản lý chất lượng xét nghiệm bao gồm các đơn vị thuộc Trung ương, Bộ/ ngành và 18 tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào; Cùng với Trung tâm đặt tại Đại học Y Hà nội chịu trách nhiệm các tỉnh phía Bắc từ Huế trở ra.

Sơ lược giới thiệu về trung tâm