Phương pháp và thiết bị

Đĩa Petri cỡ đại thể hiện sự phát triển của vi khuẩn theo không gian và thời gian

Khi vi khuẩn E. coli lan truyền trên bề mặt nồng độ kháng sinh tăng dần, các nhà nghiên cứu khám phá ra con đường tiến hóa mới có đặc tính kháng. Có loại đĩa petri nhỏ, đĩa petri lớn, và có loại MEGA, một đĩa petri khổng lồ, chứa phiến thạch đen cỡ 2×4 ft. được tẩm thuốc kháng sinh với nồng độ tăng dần. Các nhà nghiên cứu xây dựng chiếc đĩa khổng lồ này để quan sát ...

Read More »