KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG (LAM) – VIỆN PASTEUR TP.HCM

Hoàn cảnh ra đời

Thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1991 trên cơ sở dự án liên kết-phối hợp giữa Bộ Y Tế Việt Nam và Viện Pasteur Paris (Cộng hòa Pháp)

Khoa Xét nghiệm Sinh học Lâm sàng (LAM) được thành lập theo quyết định số 494/BYT-QĐ ngày 28/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xác định lại tổ chức bộ máy của Viện Pasteur TP. HCM.

Cơ cấu tổ chức

Khoa LAM bao gồm 8 phòng/labo, trong đó có 3 phòng thí nghiệm (PTN) đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2012 là các phòng thí nghiệm chẩn đoán: Vi sinh bệnh phẩm, Sinh hóa- Miễn dịch- Huyết học và HIV/AIDS; 2 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2007 là Phòng kiểm định Hóa-Lý và Vi sinh thực phẩm. Ba phòng chức năng còn lại hoạt động theo chuẩn chất lượng của hệ thống y học dự phòng. 

Bao gồm các phòng:

 • Phòng Tiếp nhận bệnh nhân và mẫu thử nghiệm
 • Phòng khám chẩn đoán và khám tiêm ngừa
 • Phòng Vi sinh bệnh phẩm
 • Phòng Sinh hóa – Miễn dịch – Huyết học
 • Phòng HIV/AIDS
 • Phòng kiểm nghiệm Hóa – Lý
 • Phòng Vi sinh thực phẩm
 • Đơn vị Kho- Môi trường- Hấp sấy

Chức năng

Khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng có chức năng tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện kiểm nghiệm hóa lý – vi sinh đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Nhiệm vụ

 1. Khám bệnh, tư vấn và hướng dẫn phòng chống, điều trị các bệnh lây và không lây.
 2. Cung cấp các dịch vụ tiêm chủng vắc xin/huyết thanh phòng bệnh cho người. Cơ sở kiến tập và thực hành An toàn tiêm chủng
 3. Tư vấn, thực hiện các xét nghiệm y sinh học cơ bản và chuyên sâu.
 4. Kiểm nghiệm hóa, lý và vi sinh nước, thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm.
 5. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Viện để triển khai các hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật – y tế dự phòng trong và ngoài nước (xét nghiệm, nghiên cứu, đào tạo,…).
 6. Chủ trì và tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các chương trình, đề tài hợp tác quốc tế.
 7. Cơ sở đào tạo chuyên môn: đào tạo liên tục, lớp ngắn hạn và dài hạn cho sinh viên các trường đại học, các bác sỹ và nhân viên y tế thuộc các chuyên ngành gần trong các chương trình đại học và sau đại học của các đơn vị trong và ngoài nước.
 8. Chuẩn hóa chất lượng cho các đơn vị Y tế dự phòng khu vực phía Nam trong hệ thống Y học dự phòng.
 9. Thực hiện sinh hoạt và trao đổi khoa học định kỳ.
 10. Quản lý nhân lực, trang thiết bị phòng làm việc theo quy định.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

HÌNH ẢNH CÁC MÁY MÓC XÉT NGHIỆM KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG 

LABO SINH HÓA – MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC

LS-1

Máy XN công thức máu Model CELLDYN RUBY (Hãng RUBY)

 

LS-2

XN sinh hóa – Model AU680 (Hãng BECKMAN)

 

LS-3

XN sinh hóa – miễn dịch Model cobas e 601 (Hãng ROCHE)

 

LS-4

Máy điện di HEMOGLOBINH & PROTEIN (Hãng MINICAP SEBIA)

 

LS-5

Máy XN miễn dịch ARCHITECT i2000SR (Hãng ABBOTT)

LABO VI SINH BỆNH PHẨM

LS-6

Máy định danh Vi khuẩn, vi nấm – kháng sinh đồ Model VITEK2-Compact

 

LS-7

Máy ELISA Model HumaReader HS (Hãng Human)

 

LS-8

Máy Real Time PCR Model Stratagene MX3005P (Hãng Agilent Technologies)

LABO HIV/AIDS

LS-9

Hệ thống Định lượng virus tự động Model CAP/CTM & Cobas e11

 

LS-10

Máy phân tích kiểu hình tế bào Model BD FACSControl ™ II

 

LS-11

Máy tách chiết Acid Nucleit 96 Model MagNA Pure 96 (Hãng ROCHE)

 

LS-12

Máy Miễn dịch tự động Cobas e411 (Hãng ROCHE)

 

LS-13

Hệ thống Real Time PCR

 

LABO KIỂM ĐỊNH HÓA

LS-14

Máy sắc ký Model 850 Professional IC

 

LS-15

Máy sắc ký Model 850 Professional IC

LABO VI SINH THỰC PHẨM

LS-16

Tủ ấm ALabTech

 

LS-17

Tủ An toàn sinh học Telstar (Hãng Bio II Advance)