Peptone thực vật một lựa chọn thân thiện với môi trường và hiệu quả hơn

Peptones, một phần rất quan trọng của môi trường vi sinh, thường được sản xuất từ gia súc được chăn nuôi công nghiệp. Sản phẩm Peptones mới có từ nguồn gốc thực vật có thể được dùng để thay thế cho sản phẩm cùng loại từ nguồn gốc động vật.