Phân lập tế bào gốc trung mô cuống rốn và hiện tượng dương tính gene CD34