Hội Nghị Vinatest 3/12/2016

hn-3-12-1

Hướng tới Kỷ niệm 35 Năm Ngày thành lập Hội hợp tác các Phòng thí nghiệm TP.HCM (1982-2017) VINATEST đã tổ chức Hội nghị 2016.

hn-3-12-2Tham dự Hội nghị có các hội viên và đại diện các cơ quan ban ngành thuộc lĩnh vực thí nghiệm, xét nghiệm, kiểm nghiệm, một số Phòng Thí nghiệm (PTN) trong lĩnh vực Nghiên cứu KHCN như các PTN trọng điểm (quốc gia) nhóm Công nghệ sinh học (PTN Công nghệ tế bào thực vật thuộc Viện Sinh học nhiệt đới, Viện HLKHCNVN, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (HCM BIOTECH), Công nghệ Tế bào gốc (ĐHKHTN), Công nghệ Nano (SHTP, ĐHQGTPHCM)… Trong lĩnh vực Dịch vụ có các PTN được chỉ định bởi các Bộ/Ngành và của các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động tại TPHCM như QUATEST 3 (Bộ KHCN), các PTN thuộc Bộ Y tế, Bộ hn-3-12-2NNPTNT, Hải quan TP (Bộ Tài chính), Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công An), Trung tâm dịch vụ Phân tích CASE (Sở KHCN TPHCM), PTN Vinacert, các PTN nước ngoài như UL, SGS, Intertek, Eurofins… Một số Tổ chức Hỗ trợ hoạt động thử nghiệm như Huấn luyên, Đào tạo, Thử nghiệm thành thạo, Cung cấp thiết bị, Chất chuẩn,  Hiệu chuẩn và các dịch vụ kỹ thuật khác… cũng đăng đàn giới thiệu hoạt động của đơn vị mình (có giới thiệu một số thiết bị PTN, ca-ta-lô…). Đại diện Cục Công tác phía Nam của Bộ Khoa học & Công nghệ giới thiệu Ý tưởng xây dựng trang thông tin LABNET (Bộ KHCN) nhằm mục đích hỗ trợ kết nối và khuyếch trương hoạt động các Phòng thí nghiệm trên cả nước.

       Nhìn lại một năm hoạt động, định hướng cho những hoạt động năm sau, Hội nghị VINATEST 2016 đã tạo cơ hội cho các đơn vị ngành thí nghiệm. xét nghiệm, kiểm nghiệm hoạt động trên địa bàn Thành phố có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

                                                         VINATEST

hn-3-12-4

hn-3-12-5

hn-3-12-6