Tổng bí thư gặp mặt nhà khoa học đầu năm 2018

Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu trí thức,
nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu trong cả nước

Sáng ngày 7/2/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức cuộc gặp mặt, chúc Tết đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu trong cả nước.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cùng 150 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trong cả nước…

GS Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đại diện đội ngũ trí thức khoa học công nghệ báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2017. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, đã báo cáo kết quả hoạt động văn học nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến, phát biểu tâm huyết của các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, dù ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đều cho thấy trách nhiệm và tình cảm đối với nước nhà, thể hiện tinh thần vui mừng, phấn khởi về những thành tựu dân ta, Đảng ta đã đạt được trong năm qua. Theo đó, sự phát triển trên các mặt xuất nhập khẩu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch…, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu đạt được đó là kết quả của việc ý Đảng quyện lòng dân, lòng dân thuận ý Đảng, đưa thế nước đi lên.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong công cuộc phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ trông cậy vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó không thể thiếu sự đóng góp của các trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, đáp ứng yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ có đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học, văn hóa nước nhà trong thời gian qua. Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư gửi lời quan tâm, chúc Tết toàn thể giới khoa học, anh chị em văn nghệ sỹ trên cả nước.

Lê Na