Thư mời tham dự hội thảo về chất chuẩn (CRM) áp dụng trong quản lý chất lượng phòng thí nghiệm.