Sử dụng cho đúng CRM trong PTN

Trong hội thảo “Ứng dụng chất chuẩn được chứng nhận trong phòng thử nghiệm” do Quatest 3; Vinatest và Cty Nghi Phú tổ chức tại TPHCM ngày 14/05/2024, có nhiều thành viên tham dự đặt câu hỏi “Khi nào thì sử dụng CRM khi nào thì RM?”. Chúng tôi giới thiệu bài viết của John R. Sieber, chuyên gia về chất chuẩn của Viện Chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ-NIST cho vấn đề này.

Chi tiết bài viết vui lòng xem tại đây.