Hội Vinatest đến thăm Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm Thành Phố Hồ Chí Minhngày 03/05/2024