HỘI THẢO “CHUẨN HOÁ ISO 17043 NGOẠI KIỂM XÉT NGHIỆM VÀ PHÒNG XÉT NGHIỆM THAM CHIẾU” VÀ “ĐẠI HỘI CHI HỘI QUÂN DÂN Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ NHẤT”.

Ngày 06/5/2022, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng y học – Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ Chức Hội Nghị “Chuẩn hoá ISO 17043 Ngoại kiểm xét nghiệm và Phòng xét nghiệm tham chiếu” và “Đại Hội Chi Hội Quân Dân Y Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ Nhất” do Bộ Y tế chủ trì

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và Trực tuyến

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.