Danh sách hội viên

Danh sách hội viên

  PHÒNG THÍ NGHIỆM DƯỢC LIỆU Trường Trung cấp Cửu Long 61-63 Nguyễn Văn Đừng, Q5, TP Hồ Chí Minh Đại diện: DS.CKI. Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền Đt : E-mail:   PHÒNG THÍ NGHIỆM HUYẾT HỌC Trường Trung cấp Cửu Long 61-63 Nguyễn Văn Đừng, Q5, TP Hồ Chí Minh Đại diện: GCC.ThS. Tô Minh Châu Đt : E-mail:   PHÒNG  PHÂN TÍCH VI SINH Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP Hồ Chí Minh (CASE) 2 Nguyễn Văn ...

Read More »