Author Archives: Nguyễn Văn Nghĩa

Tin hoạt động của Vinatest 2022

Sau một thời gian dài từ cuối năm 2019 cho đến nay, bị ảnh hưởng của dịch Covid 19, các hoạt động của Hội các phòng thí nghiệm Vinatest TP Hồ Chí Minh hầu như bị ngưng đọng. Để chuẩn bị cho những hoạt động sắp đến, đặc biệt trong năm 2022, BCH Vinatest đã tiến hành họp vào ngày 05/05/2022 tại Văn phòng của hội số 224 Điện Biên Phủ, Q3. Báo cáo các công việc vừa qua: Ngoài ...

Read More »

HỘI THẢO “CHUẨN HOÁ ISO 17043 NGOẠI KIỂM XÉT NGHIỆM VÀ PHÒNG XÉT NGHIỆM THAM CHIẾU” VÀ “ĐẠI HỘI CHI HỘI QUÂN DÂN Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ NHẤT”.

Ngày 06/5/2022, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng y học – Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ Chức Hội Nghị “Chuẩn hoá ISO 17043 Ngoại kiểm xét nghiệm và Phòng xét nghiệm tham chiếu” và “Đại Hội Chi Hội Quân Dân Y Thành Phố Hồ Chí Minh Lần Thứ Nhất” do Bộ Y tế chủ trì Hình thức tổ chức: Trực tiếp và Trực tuyến

Read More »