Trường ĐH Quốc tế đạt chuẩn kiểm định MOET

TTO – Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) vừa đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Bộ GD-ĐT (MOET). 
Trường ĐH Quốc tế là cơ sở giáo dục đầu tiên phía Nam thực hiện đánh giá theo bộ chuẩn MOET của Bộ GD-ĐT. Để đạt chuẩn MOET, các cơ sở giáo dục sẽ được đánh giá tổng cộng 61 tiêu chí trong tổng số 10 tiêu chuẩn.Theo kết quả đánh giá nhà trường đạt 88,5%, đứng nhất trong các trường phía Nam và đứng thứ hai cả nước trong 12 cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt chuẩn MOET.

Đặc biệt, trong kết luận đánh giá bộ chuẩn MOET, Trường ĐH Quốc tế đã được đánh giá khá cao ở các hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo, người học, hợp tác quốc tế, tổ chức và quản lý tài chính…

Chuẩn MOET là bộ chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục được thiết kế bởi Bộ GD-ĐT và được giao quyền triển khai đánh giá cho các đơn vị độc lập có chức năng kiểm định các trường ĐH của VN.

Hiện nay, cả nước có bốn đơn vị được giao quyền kiểm định, gồm: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG HN, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG TP.HCM, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH Đà Nẵng và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp Hội các trường ĐH-CĐ VN.

Theo thông tư 62 của Bộ GD-ĐT ngày 28-12-2012 quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN, các trường ĐH ở VN sẽ thực hiện nhiệm vụ đăng ký kiểm định theo chuẩn MOET.

Các trường ĐH, CĐ trong cả nước được tự do chọn lựa đơn vị đánh giá, tuy nhiên không được chọn đơn vị kiểm định cùng đơn vị quản lý của mình.

TRẦN HUỲNH