Liên hệ

HỘI HỢP TÁC CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng 908 – 224 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 39234652

Fax: 08 3923 6997

Email: admin@vinatest.com.vn

Website: vinatest.org.vn