Danh sách hội viên

 TT3

PHÒNG THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Hồ Trần Ngọc Quyên

Đt: 0251-383 6212; 090 205 1117

E-mail: ht-ngocquyen@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG KẾ HOẠCH

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

49 Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Lê Phương

Đt: 028-3829 4274; 091 372 7391

E-mail: tl-phuong@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG NGHIỆP VỤ 5

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

49 Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hoài Nam

Đt: 028-3829 4274; 091 807 8359

E-mail: nh-nam@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

49 Pasteur, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thái Hòa

Đt: 028-3829 4274; 090 963 4648

E-mail: nt-hoa@quatest3.com.vn 

Website: www.quatest3.com.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ

PHÒNG THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký EDC

79 Trương Định, Lầu 3, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Tâm

Đt : 028-3910 7429; 098 384 0448

E-mail: nguyentam00883@gmail.com

Website: www.edchcm.com

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký EDC

79 Trương Định, Lầu 3, Q1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: TS. Diệp Ngọc Sương

Đt : 028-3910 7429; 090 362 7910  

E-mail: 

Website: www.edchcm.com

 no_image

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Cty CP Cao su Tây Ninh

Quốc lộ 22B, Ấp Đá Hàng,Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh

Đại diện:  Nguyễn Văn Bấc, Trưởng phòng

Đt : 0276-385 3606; 0276-385 3232  

E-mail: nguyenbactrc@yahoo.com.vn  

Website: www.taniruco.com

 Sabeco

BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Tổng Cty Rượu-Bia-Nước Giải khát Sài Gòn

3 Hưng Long, Q10, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Lê Hoa

Đt 028-3853 0371 – 3855 9595 -128

E-mail: tlhoahc4@yahoo.com.sg cansabeco@gmail.com

Website: www.sabeco.com.vn

 intertek

PHÒNG CHẤT LƯỢNG

Cty TNHH INTERTEK Việt Nam

Tầng 6, 8 và 9 Tòa nhà VP S.O.H.O Biz số 38 Huỳnh Lan Khanh, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Kim Tuyến

Đt 028-7305 1088 – 177

E-mail:  tuyen.kim.phan@intertek.com

Website: www.intertek.vn  

 intertek

PHÒNG NÔNG SẢN-HÓA CN2 TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH INTERTEK Việt Nam

Lô II-1, nhóm CN2, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Ánh Vân

Đt: 028-3816 4888; 093 865 8789

E-mail: van.nguyen@intertek.com

Website: www.intertek.vn