Danh sách hội viên

 DC tech

CÔNG TY CÔNG NGHỆ D.C

56 Nghĩa Thục, Q5, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Thị Thúy Nga

Đt :  028-3838 0482; 090 390 2785

E-mail: bttnga@indochinajewelrytech.com

Website: www.vietnamjewelrytech.com

 TT3

PHÒNG ĐO LƯỜNG HÓA LÝ

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Phạm Thị Ngọc Kim

Đt : 0251-383 6212; 098 881 9193

E-mail: dl-hoaly@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG ĐO LƯỜNG NHIỆT

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Nguyễn Hoàng Chinh

Đt : 0251-383 6212; 090 821 6635

E-mail: dl-nhiet@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Nguyễn Anh Triết

Đt: 0251-383 6212; 093 878 7809

E-mail: dl-dien@quatest3.com.vn  

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH-LƯU LƯỢNG

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

C5, Đường K1, KCN Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Duy Chúc

Đt: 028-3742 3160

E-mail: dl-dungtich@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG ĐO LƯỜNG CƠ

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Lý Đạt Minh

Đt: 0251-383 6212; 090 541 2406

E-mail: dl-co@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1; KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Huỳnh Thị Thu Vân

Đt: 0251-383 6212; 090 250 2000

E-mail: dl-dodai@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PHÒNG ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Võ Quốc Khôi

Đt: 0251-383 6212; 097 155 3327

E-mail: dl-khoiluong@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PTN VI SINH-SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện: Trần Thị Ánh Nguyệt

Đt : 0251-383 6212; 090 914 2994

E-mail:  tn-visinh@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn

 TT3

PTN THỰC PHẨM

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3

7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Đại diện:  Nguyễn Thành Công

Đt : 0251-383 6212; 090 761 9919

E-mail:  tn-thucpham@quatest3.com.vn

Website: www.quatest3.com.vn