Danh sách hội viên

 Cuu Long

PHÒNG THÍ NGHIỆM DƯỢC LIỆU

Trường Trung cấp Cửu Long
61-63 Nguyễn Văn Đừng Phường 6, Quận 5, TPHCM

Đại diện: DS.CKI. Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền
Đt :
E-mail:

 Cuu Long

PHÒNG THÍ NGHIỆM HUYẾT HỌC

Trường Trung cấp Cửu Long
61-63 Nguyễn Văn Đừng Phường 6, Quận 5, TPHCM

Đại diện: GCC.ThS. Tô Minh Châu
Đt :
E-mail:

 Case

PHÒNG  PHÂN TÍCH VI SINH

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TPHCM (CASE)
2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Đại diện: ThS.Huỳnh Yên Hà
Đt: 08 39105194
E-mail: hahy@case.vn
Website: www.case.vn

 Xang dau KV II

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

Công ty Xăng dầu KV 2 – TNHH MTV
15 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Đại diện: Đinh Tấn Lợi
Đt: 08-39101089 -0908 274 688
E-mail: loidt.kv2@petrolimex.com.vn
Website: www.petrolimex.com.vn

 TT Ung Dung-logo

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ KH & CN

Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ
31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hoàng Liên
Đt: 08-38226325 – 0903777500
E-mail: liennguyenhoang@yahoo.com
Website: www.stas.gov.vn

 no_image

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT

Liên Đoàn Bản Đồ Địa chất Miền Nam
171 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Văn Hạnh
Đt: : 08 38 465 400
E-mail: pt@bddcmn.vn

 vien Pasteur

KHOA XÉT NGHIỆM SINH PHẨM LÂM SÀNG

Viện Pasteur
167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa
Đt : 0908 518 779
E-mail: drcao2003@yahoo.com
Website: www.pasteurhcm.gov.vn

 vien Pasteur

 KHOA VI SINH MIỄN DỊCH

Viện Pasteur
167 Pasteur, Phường 8, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: PGS.TS.BS Vũ Thị Quế Hương
Đt:
E-mail:

Website: www.pasteurhcm.gov.vn

 no_image

PHÒNG THỬ NGHIỆM

Trung tâm KT TC ĐL CL TPHCM
263 Điện Biên Phủ, P 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Kim Trọng
Đt: 0933 222 914
E-mail: ng_kimtrong@yahoo.com

 Vien KH CN

PHÒNG HÓA LÝ PHÂN TÍCH

Viện Công nghệ Hóa học TPHCM
1 Mạc Đỉnh Chi, P. Bến Nghé Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: TS Hoàng Thị Kim Dung
Đt: : 0908 402 422
E-mail: hoangthikimdung@gmail.com